Bd. 1 Decembrie 1918, nr 162 - Targu Mures , Romania
+4 0753. 316.623

Cum ne putem implica in viata comunitatii?

   Cea mai mare parte a timpului nostru liber o petrecem în comunitatea locală. Pentru ca locuitorii într-adevăr să simtă că aparţin şi ei comunităţii, au nevoie de o activitate comună pentru a soluţiona nişte probleme comune. A ajuta copiii şi adulţii cu dizabilităţi să fie membri activi ai unei comunităţi, înseamnă a contribui la dezvoltarea acelei comunităţi. Într-o comunitate locală, comparativ cu instituţiile statului, sunt cu mult mai puţine restricţii, iar iniţiativele pot găsi mult mai repede sprijin şi susţinere.

    În comunitate ne putem implica în activitatăţile organizaţiilor, de exemplu ca şi voluntari. Participarea în activitatea unor asemenea organizaţii permit membrilor comunităţii să fie implicaţi în luarea deciziilor privind diverse probleme la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Exemplu de participare în activitatea organizaţiilor poate fi elaborarea ideilor şi planificarea propriului proiect în scopul soluţionării unei probleme de importanţă socială. Prin implicare în viaţa comunităţii putem fi motivaţi să generăm schimbările pe care ni le dorim în societate.

   Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul oferă de exemplu posibilitatea interacţiunii între tinerii cu diabet şi ceilelţi membri ai comunităţii, astfel are loc cunoaşterea problemelor, dificultăţilor cu care se confruntă copii şi tinerii cu diabet şi această colaborare poate contribuie la creşterea solidarităţii şi toleranţei.

   Centrul de zi al Asociaţiei ASCOTID poate fi un spaţiu de socializare care ar oferi tinerilor, părinţilor şi nu numai, opotunităţi atât de comunicare cât şi de implicare în viaţa comunităţii, unde ei pot fi implicaţi în activităţi de informare: transferul de informaţii corecte despre consecinţele discriminării, marginalizării grupurilor vulnerabile, dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, exprimarea sentimentelor şi a emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, diminuarea agresivităţii, etc.

Care este cadrul legal care reglementează voluntariatul?

  • Legea nr. 78/2014,  privind  reglementarea activităţii de voluntariat în România

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără remuneraţie. Voluntarul poate desfăşura activitatea în domenii cum sunt: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea,protecţiamediului, sănătate, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară,  dezvoltarea socială

O noutate a Legii nr. 78/2014 este recunoaşterea oficială a experienţei în urma activităţilor de voluntariat. Astfel, activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în domeniul studiilor absolvite. La încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat.

 

Gyárfás Erzsébet
Asistent social