Bd. 1 Decembrie 1918, nr 162 - Targu Mures , Romania
+4 0753. 316.623

Asociatie

Asociatia Copiilor si Tinerilor Diabetici-Mureş (ASCOTID)

Este o asociaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată in anul 2006 de către 7 părinţi care şi-au propus în primul rând să-i adune în marea familie a “celor dulci” pe toţi copiii si tinerii diabetici din judeţul Mureş.
Scopul asociaţiei este de a promova, sprijini şi apăra interesele copiilor şi tinerilor diabetici, respectiv a familiilor acestora, având caracter umanitar şi caritabil.

Obiectivele asociaţiei:

 • reprezentarea intereselor membrilor săi pe lângă structurile medicale implicate în tratamentul diabetului,
 • reprezentarea membrilor pe lângă organele implicate în protecţia socială,
 • dialog cu autorităţile legiuitoare pentru îmbunătaţirea actelor normative,
 • sprijin si asistenţă de specialitate,
 • acordarea de ajutoare materiale,
 • organizarea de tabere si excursii,
 • editări de pliante, materiale informative şi educative,
 • colaborarea cu asociaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate.

Sediul asociaţiei

Tg-Mureş, b-dul 1 Decembrie, nr 162, ap 15, cod 540525
Jud Mureş, tel. 0753 316623,
www.ascotid.ro, contact(at)ascotid.ro

Punct de lucru: Tg-Mureş, str. Călăraşilor, nr 20

CF 18866124
Cont: RO64 BTRL 0270 1205 A496 85 XX
Cont Euro: RO 85 BTRLEURCRT 00A4968501 – SWIFT BTRLRO22XXX
Banca Transilvania, sucursala Tg-Mureş

Presedinte: Molnar Rodica – tel.: 0740 767 591
Vicepresedinte: Simon Ilona – tel.: 0740 004 126
Secretar: Olah Maria – 0746 599 758

Finanţare

 • Donaţii şi sponosorizări,
 • Fonduri nerambursabile.

Activităţi demne de povestit…

 • Sensibilizarea opiniei publice din judeţ asupra calitătii vieţii copilului diabetic, prin pariciparea la emisiuni de radio si tv;
 • Editarea unui pliant cu si…despre copiii diabetici;
 • Completarea bazei de date a asociaţiei;
 • Iniţierea demersurilor la nivel local şi central pentru a fi specializaţi medici pediatri cu competenţă în diabet, înfiinţarea specializării în nutriţie şi dietetică a asistenţilor generalişti, în contextul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor cu diabet zaharat;
 • Organizarea în fiecare an a Zilei Copilului, cu pregătirea de spectacole oferite de copiii din asociaţie (dans modern, muzică clasică, muzică rock, poezie, pantomimă), concursuri de desen, concursuri pe teme medicale, activităţi interactive;
 • Sărbatorirea Zilei Mondiale a Diabetului în 14 Noiembrie, invitaţi fiind medici pediatri, medici diabetologi, psihologi, reprezentanţi ai DSP, Spitalelor din Tg-Mureş, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Inspectorat Şcolar şi DGASPC;
 • Distribuirea de glucometre si bandelete pentru monitorizarea glicemiei, asigurate atât de sponsori cât şi din fondurile asociaţiei;
 • Începând cu anul 2007 am participat în fiecare an, la Târgul ONG – “Împreună pentru comunitate” promovând voluntariatul, realizând nenumărate contacte, prietenii cu alte ONG-uri;
 • Începând cu anul 2008 am câştigat câte un proiect la Consiliul Judeţean Mureş, banii obtinuţi au fost folosiţi la cumpărarea de alimente, dulciuri specifice bolnavilor de diabet , bandelete pentru determinarea glicemiei şi alte materiale sanitare,cumpărarea unui calculator şi imprimantă;
 • S-au organizat tabere de vară la Sovata si 2 Mai în colaborare cu Directia Judeţeana de Tineret, copiii beneficiind de locuri gratuite împreuna cu însotiţorii, pe baza legii 448/2006;
 • Tipărirea de caiete pentru monitorizarea glicemiilor şi agende medicale;
 • Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului si Târgul ONG, annual efectuăm determinări de glicemii în parteneriat cu diferite fundaţii şi farmacii;
 • Organizarea de concursuri : premierea celei mai bune hemoglobine glicozilate, concurs de desen cu tematică, etc;
 • În anul 2007, la întâlnirea organizată cu ocazia Zilei Copilului a participat ministrul sănătatii dl.Eugen Nicolăescu. Au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar, Consiliul Judeţean, Prefectură, DGASPC, medici specialişti, medici pediatri,, presa, părintii copiilor diabetici;
 • Încheierea parteneriatului cu Inspectoratul Şcolar , implicând activităţi comune în sfera educaţie pentru sănătate;
 • Semnarea de parteneriate cu alte ONG-uri implicate în activităţi de vluntariat: Rheum care, Oasis, AISEC, Mâini dibace, Pro karma, Provivere;
 • Aderarea la Federatia Asociatiilor Diabeticilor din România şi Coaliţia Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România;
 • Semnarea unui parteneriat între FADR si Ministerul Sănătatii, la Tg-Mureş, ASCOTID fiind asociaţia care a făcut demersurile în vederea distribuirii insulinelor în circuit deschis şi creşterea numărului de teste pentru automonitorizarea glicemiei ;
 • În urma negocierilor şi numeroaselor întâlniri cu ministrul sănătaţii, precum şi a memoriilor depuse, s-au obtinut un număr 100 bandelete copiilor până la vârsta de 18 ani, 50 pentru persoanele între 18-40 ani şi 100 de bucăţi la 3 luni, pentru persoanele peste 40 ani. Din păcate acestea au fost reduse în urma revizuirii criteriilor de acordare a testelor . Este ştiut că frecvenţa automonitorizării nu depinde de vârstă ci de numărul de injecţii pe care şi le administrează pacienţii;
 • Am iniţiat demersuri pentru îmbunătaţirea Programului Naţional de Diabet;
 • În urma demersurilor initiaţe, în anul 2009 am obţinut 14 pompe de insulină pentru copiii şi tinerii diabetici din judetul Mureş, în anul 2011 s-a continuat montarea la încă 5 copii;
 • Participarea anuală, începând cu anul 2006 la Forumul Naţional al Pacienţilor cu Diabet de la Turda, precum şi la Congresul Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice;
 • Participarea la sesiuni, cursuri, traininguri organizate în judeţul Mureş şi Bucureşti
 • Am participat la Congresele anulale ale Federaţiei Române de Diabet;
 • Participarea la dezbateri privind modificarea legislaţiei privind drepturile persoanelor cu handicap şi protecţia socială a copiilor cu boli cronice, încadraţi în grade de handicap;
 • Au fost organizate programe de ajutorare a copiilor provenind din familii cu venituri mici precum şi susţinerea cazurilor medicale grave şi a copiilor talentaţi;
 • Consilierea copiilor şi părinţilor acestora, la debutul bolii, de către grupurile de support, formate din părinţi, tineri cu experienţă în DZ, medici, studenţi;
 • Organizarea de lecţii cu caracter medical, împreună cu medicul diabetolog, pentru aprofundarea cunoştinţelor privind importanţa regimului alimentar specific, administrarea corectă a insulinei, practicarea sportului, etc.
 • Colaborarea cu medicii Centrului de Diabet şi cu Spitalele Judeţean şi Judeţean de Urgenţă Mureş;
 • Consilierea familiilor privind cunoşterea legislaţieie referitoare la drepturile persoanelor cu handicap;
 • În anul 2007 am fost acreditaţi ca “ Centru de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi”, în anul 2011 fiind acreditaţi ca “Centru medico-social”, asigurându-se cadru legal pentru serviciile oferite;
 • S-a colaborat cu primăriile localitaţilor unde locuiesc copii diabetici provenind din familii dezorganizate sau cu venituri mici, în vederea sprijinirii acestora;
 • Colaborarea permanentă cu Centrul de Diabet din judetul Mures;
 • Întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor implicate în educaţia si protecţia socială a copiiilor,
 • Colaborarea cu alte asociaţii şi fundaţii din judeţ şi din ţară;
 • Susţinerea cazurilor sociale prin colaborarea cu institutiile de protectie socială;
 • Promovarea unui stil de viaţă sănătos în toate campanile organizate;
 • În fiecare an am participat la Campania de redirecţionare a 2% din impozitul reţinut;
 • Lansarea site-ului www.ascotid.ro în august 2010.

Planuri de viitor:

 • Formarea echipei pluridisciplinare în vederea tratamentului complex a copiilor diabetici,
 • Implicarea tinerilor diabetici în proiecte ,
 • Colaborarea cu asociaţii din ţară şi străinătate, având profil similar,
 • Colaborarea mai bună cu instituţiile locale administrative ,
 • Creşterea calităţii vieţii copiilor cu diabet zaharat tip 1 şi prevenţia handicapului generat de complicaţiile DZ tip 1,
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.