Bd. 1 Decembrie 1918, nr 162 - Targu Mures , Romania
+4 0753. 316.623

Legislatie

 

 1. Legea 448/6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 2. Monitorul Oficial partea I, nr.885 bis/27.12.2007 – Ordinul pentru aprobarea criteriilor medico sociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
 3.  Ordonanţă de Urgenţă nr. 86 din 24.06.2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. 474/27.06.2008)
 4. Hotărârea nr. 430/16.04.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (M.O. nr. 339/01.05.2008)
 5. legea voluntariatului 195/2001
 6. Legea tinerilor 350/21.07.2006
 7. Legea 32/1994 privind sponsorizarea, modificată şi completată prin OG nr.36-1998 şi legea nr. 394-2006
 8. Legea nr. 47 din 08.03.2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială (M.O. 288/30.03.2006)
 9. Hotărârea de Guvern nr. 1175 din 29.09.2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013 (M.O. 919/14.10.2005)
 10. Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 01.10.2008 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (M.O. 686/08.10.2008)
 11. Hotărârea de Guvern nr. 463 din 19.05.2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2001 (M.O. 484/08.06.2005)
 12. Ordinul nr. 124 din 21.02.2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap (M.O. 158/29.02.2008)
 13. HG 355/2007 privind suprevegherea sănătăţii lucrătorilor
 14.  Hotărăre de Guvern nr.268/2007 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 448/2006 privind promovarea si protectia persoanelor cu handicap
 15.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
 16. Ordinul nr. 3480/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
 17. Ordinul nr. 1328/2018 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017. În vigoare de la 28 septembrie 2018.
 18. Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. ( Art 63, lit d, pct.3, art 64). În vigoare de la 19 decembrie 2016.