Bd. 1 Decembrie 1918, nr 162 - Targu Mures , Romania
+4 0753. 316.623

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 (actualizată 2016) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Facilităţi

Prestaţii sociale: persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap accentuat beneficiază de următoerele facilităţi fiscale:

 • scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială, pensii;
 • scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
 • scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate persoanelor cu dizabilităţi;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
 • scutire de la plata taxei hoteliere, în cazul hotelurilor de stat;
 • rovinieta gratuită în condiţiile legii.

Prestaţii sociale: persoanele posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav beneficiază de următoerele facilităţi fiscale:

 • scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială, pensii;
 • scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
 • scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
 • scutire de la plata taxei hoteliere, în cazul hotelurilor de stat;
 • rovinieta gratuită în condiţiile legii, se acordă rovinietă şi pentru îngrijitorul persoanei cu dizabilitate.

 

În vederea asigurarii asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu dizabilităţi au dreptul la:

 • dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi in condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
 • servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului încadrat în grad de handicap accentuat sau grav ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială si a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 

Transport

Persoanele cu grad de handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere – tren, autobuz, navă pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Persoanele cu grad de handicap grav şi asistentul personal al acestuia beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere – tren, autobuz, navă pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

Persoanele cu grad de handicap accentuat sau grav beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban, cu mijloace de transport în comun la suprafaţă şi cu metroul. Legitimaţia pentru transportul urban este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local.

 

Copilul încadrat în grad de handicap grav beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 călătorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul încadrat în grad de handicap  accentuat beneficiază de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Beneficiază de aceste prevederi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenta acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

 

Prestaţii sociale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul prestaţiilor sociale s-a actualizat după cum urmează:

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri în cuantum de 234 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 106 lei;
 • indemnizaţie de însoţitor in cuantum de 969 lei sau asistent personal.

 

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri in cuantum de 193 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 79 lei.

 

Persoanele adulte cu handicap mediu beneficiaza de:

 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 39 lei.

 

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, 84 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 106 lei;
 • indemnizaţie de însoţitor în cuantum de 969 lei sau asistent personal.

 

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Naţională pentru Prestaţii Sociale, 84 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 79 lei.

 

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, 84 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri în cuantum de 39 lei.

 

Nu pot beneficia de alocaţie şi buget personal complementar copiii cu dizabilităţi care se afla în internate aferente unităţilor de învăţământ special sau în protecţie specială în servicii rezidenţiale.

 

Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a transportului:

 

Adulţi:

 • actul de identitate copie şi original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispoziţia de tutore/curator în copie şi original, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap copie şi original;
 • talonul de pensie în copie (pentru pensionari);
 • adeverinţă de la Casa de Pensii din care rezultă că a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR în anul în curs;
 • adeverinţă de salariu ( pentru salariaţi);
 • certificat fiscal că nu realizează venituri ( pentru cei fără venit);
 • 1 poza tip AI;
 • dosar de plastic.

 

Copii:

 • certificat de naştere copil copie şi original (pentru copii pănă la 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie şi original;
 • actul de identitate al celuilalt părinte copie şi original. Dacă acesta este decedat copie după certificatul de deces, iar dacă este divorţat copie după hotărârea de divorţ;
 • actul de identitate al copilului copie şi original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinţă de la şcoală din care rezultă ca frecventează cursuri de zi;
 • certificat medical;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap copie şi original;
 • 1 poza tip AI;
 • dosar de plastic.

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului 0-7 ani, în situatia in care copilul este încadrat în grad de handicap:

 

 • cerere tip;
 • originale şi copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei: soţ, sotie, copii;
 • certificat de căsătorie ale părinţilor;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap pentru minorul pentru care se solicită dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru creşterea copilului până la 7 ani, dacă este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă sau act adiţional la contractul de muncă, vizată ITM, dacă este cazul;
 • documente care dovedesc că părinţii nu sunt angajaţi ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitanţilor;
 • alte acte, dupa caz.

 

Baza legislativă:

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizată în 2016;
 • Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalitatii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap;
 • Legea nr. 67/2014 pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea 359 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;
 • Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileste încadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi Familiei si al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora;
 • Hotărâre nr. 884/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.